Björnö-Hamnen

Kaggeboda byalag har dispositionsrätt till platser vid norra hamnens yttre brygga vid Björnösund.

Den yttre bryggan är stormskadad och bortforslad.

I avvaktan på att enighet kan nås om en långsiktig lösning gäller att våra nu 8 medlemmar får disponera platser vid den innersta bryggans yttre sida. 4 platser på 2,50, samt 3 platser på 3 meters bredd.

Björnö är för dig som har en större båt eller vill ha en båtplats i Norrtäljeviken.