Backa-Hamnen

Båtklubben har 26 platser samt två roddbåtsplats i Backa, för båtar under 6 meter och maxbredd 2,25 m. Fn har 22 medlemmar i byalaget båtplats och därutöver hyr 5 st plats. Vi har en låst vägbom för att förhindra inbrott och skadegörelse. Vi har även en gemensam båttrailer för transport mellan tomten och hamnen (för den som inte har egen trailer)


HAMNANSVARIGA BACKA GRÄSKLIPPNING, BORSTA RENT BRYGGOR OCH RAMP

Maj  
 Börje  
Juni  
 Lars  
Juli  
 Björn
Augusti  
 Conny  
September  
 David  


Visa Kaggeboda Båtklubb på en större karta