Information

I samband med utbyggnaden av fritidsområdena Kaggeboda och Fjällen anlades Kaggeboda Båthamn, innehållande 26 båtplatser, i den inre delen av Björknäsfjärden. Avtal träffades även om att Kaggeboda Byalag äger rätt att disponera 14 platser (ca 42 meter brygga vid Björnö Brygga vid Sollerön.

I det pris, som Byalagets medlemmar betalt för sina fastigheter ingår kostnaderna för anläggande av Båthamnen samt för dispositionsrätten vid Björnö Brygga. Därmed är alla medlemmar likaberättigade delägare i Båthamnen och har samma rätt till båtplatser vid Björnö Brygga.

För skötsel och underhåll av Båthamnen samt för fördelning av båtplatser i Båthamnen och vid Björnö Brygga har Kaggeboda Båtklubb bildats. Båtklubben är en egen avdelning i Kaggeboda byalag. Klubben har ingen egen styrelse och har heller inga prottokollförda års-eller medlemsmöten. Båtklubben väljer bland sina medlemmar 2-4 representanter vilka meddelas till byalagets styrelse.