Avgifter

Medlem Ej Medlem
Inträdesavgift 1600 kr (medlem)
Årsavgift
Backa – Hamn 700 kr 1000 kr
Björnö 750 kr
Björnö – Stor 1050 kr
Rampnyckel 500 kr 700 kr

 

Arbetsplikt

Alla med båtplats i Backa har skyldighet att medverka vid 2 arbetsdagar/år.

Det finns möjlighet att köpa sig fri från dessa till en kostnad av 200 kr/arbetsdag.

Det är båtplatsägarens skyldighet att pricka av sig på en närvarolista som finns på arbetsdagen.

Den som ej närvarit på arbetsdagen blir debiterad en avgift på för närvarande 200 kr/arbetsdag på nästkommande års medlemsavgift.