Diverse

När kan Nenningesund öppnas?
En kompletterande ansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen i mitten av maj 2013. Utslaget i domstolen är avgörande för om projektet kan genomföras eller inte, och det är oklart hur lång tid processen tar. Efter detta återstår arbetet med att hitta finansiering till projektet. Föreningens förhoppning är att inviga sundet sommaren 2016. För mer info:
Nenningesund.se

Ett fint utlyktsmål för en båtresa är att åka till Vätöberg och där titta på sockeln till Birger Jarl, Länsman, namnberget mm. Vätöberg ligger på utsidan av Vätö ca 5 km norr om Gräddö.
Du som är intresserad kan se och få veta mera på hemsidan

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vätöberg